การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการสั่งยาในเด็กที่แผนกผู้ป่วยนอก: Part 1
(Rational Drug Use and Prescription at Pediatric Ambulatory Setting)

แพทย์หญิงศศิวรา บุญรัศมี
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อยที่สุดในเด็กที่แผนกผู้ป่วยนอกคือโรคหวัด (Acute nasopharyngitis หรือ common cold) เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ผู้ป่วยมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ จาม เจ็บคอ และอาจมีไข้ในช่วง 3 วันแรก อาการอื่นๆ จะค่อยๆ ดีขึ้น และหายได้เองในเวลาประมาณ 7-10 วัน การรักษาส่วนใหญ่จึงเป็นการรักษาตามอาการ ได้แก่

1.การใช้ยาลดไข้พาราเซตามอล (acetaminophen) ควรใช้ในช่วงที่มีไข้ในช่วง 1-3 วันแรก โดยควรให้ยาในขนาดยาที่ถูกต้องคือ 10-15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง เมื่อมีไข้ทุก 4-6 ชั่วโมงและไม่ควรให้ยามากกว่า 75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน เนื่องจากอาจเป็นพิษต่อตับหากได้รับยาสะสมเป็นเวลาหลายวันและไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุน้อยกว่า 3 เดือน เนื่องจากการทำงานของตับยังไม่สมบูรณ์

2.การใช้น้ำเกลือหยอดจมูกหรือล้างจมูก ช่วยให้อาการคัดจมูกดีขึ้นและช่วยทำให้น้ำมูกมีความข้นน้อยลง ดูดออกได้ง่ายขึ้น ควรทำในเด็กเล็กที่มีน้ำมูกมากและหายใจลำบาก การล้างจมูกในเด็กเล็ก ควรทำด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอาจสำลักได้3

3.การรับประทานน้ำผึ้ง 5-10 มิลลิลิตรก่อนนอน ช่วยลดอาการไอขณะนอนหลับได้ในเด็ก ข้อควรระวังคือไม่ควรให้น้ำผึ้งในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิด Infant botulism4,5


วิดีโอ การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคหวัด จัดทำโดย โรงพยาบาลศิริราช
CREDIT

ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม

Web Content

กรณ์วรัตน์ นิลชาติ

Graphic Design

ธนากร สะอาดดี

Software Engineer