รหัสครุภัณฑ์ : 58-0251-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกการทำ Vaginal Packing
ภาควิชา : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด