วันนี้ 51 ครั้ง ทั้งหมด 504880 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU Medical Education Research
Medical Education Research หน้าหลัก

1

A COMPARISON OF PHYSICIAN EXAMINERS AND TRAINED NURSE ANESTHETIST ASSESSORS IN ANESTHESIA OSCE SETTING Chatchai Prechawai, Mayuree Vasinanukorn, Sasikaan Nimmanrat, Tippawan Jantapan » ABSTRACT FILE

2

LEARNING AND TEACHING METHODS FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE IN FACULTY OF MEDICINE,
PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY, THAILAND     
Tippawan Liabsuetrakul, Thitima Suntharasaj, Boonsin Tangtrakulwanich, ThidaUakridathikarn, Panumad Pornsawat » ABSTRACT FILE

3

PHOTOVOICE: A NEW TEACHING METHOD FOR HEALTH PROMOTION
Kritsana Suvarnabhumi  » ABSTRACT FILE

4

การเตรียมความพร้อม ณ จุดเปลี่ยนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ก่อนขึ้นชั้นปรีคลินิก ปีการศึกษา 2549 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุดารัตน์ ชูสิงห์, อัษฎาพร แกล้วทนงค์, มยุรี วศินานุกร. งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์  » ABSTRACT FILE

5

ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิถึงวัยรุ่น   ปีการศึกษา 2549  
กิจจา ปานะบุตร สมชาย สุนทรโลหะนะกูล  
» ABSTRACT FILE

6

อำนาจการพยากรณ์ของเกรดและระดับเกรดชั้นพรีคลินิกกับคุณลักษณะแพทย์ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
 เจริญพร แก้วละเอียด 1 พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา 2  » ABSTRACT FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2550