วันนี้ 56 ครั้ง ทั้งหมด 504885 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU Medical Education Research
Medical Education Research หน้าหลัก

1

An Analysis of Prince of Songkla University (PSU) Medical Student Preparation for the Thai National Medical   Licensing Examination (TNMLE)   Step II.
Nattapa Preechawai1, Passorn Preechawai2, Chatchai Preechawai3.
1Department of Internal Medicine, 2Department of Ophthalmology,   3Department of Anesthesiology  
» ABSTRACT FILE

2

Attitude and perception of patients about medical student during physician consultation   
Phongsak Dandecha , Jarernporn Kaew-la-ierd .
Department of Internal Medicine
» ABSTRACT FILE

3

Interns’ Attitudes and Knowledge toward Cancer Pain and Its Management  
Sasikaan Nimmaanrat, MD Chatchai Prechawai, MD Department of Anesthesiology » ABSTRACT FILE

4

Longitudinal Analysis of Integrating Evidence-based Medicine Into a Medical Student Curriculum  
Tippawan Liabsuetrakul, MD, PhD;   Thitima Suntrarasaj, MD; Boonsin Tangtrakulwanich,
MD, PhD;  Thida Uakritdathikarn, MD, MSc; Panumad Pornsawat
» ABSTRACT FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2552