วันนี้ 60 ครั้ง ทั้งหมด 504889 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU
Medical Education Research หน้าหลัก

1

Medical student satisfaction in learning pediatric procedure skills: a comparison between watching a video of the  procedure and supervised practice in a skills lab
Wanaporn Anuntaseree, Malai Wongchanchaiiert, Kitla Panabut,  Nannapat Pruphetkaew » ABSTRACT FILE

2

Modified Team-based learning (TBl) Supports Problem-based learning (PBl) as Formative Asessment to Secure Student's Knowledge Amuparp lekhakula » ABSTRACT FILE

3

Student self-assessment score in problem-based learning skill: compared to facilitator’s score
Malai  Wongchanchailert, Sittichoke Anuntaseree, Rattana Leelawattana  » ABSTRACT FILE

4

Using team-based learning (TBL) to teach clinical hematology to enhance active learning and critical thinking in  large group sessions  
A. Lekhakula, P. Viboonjuntra , P. Rujirojindakul, D. Kongkabphan  » ABSTRACT FILE

5

การใช้เหตุการณ์จำลองในการเรียนการประเมินและรักษาเบื้องต้นในผู้ป่วยอุบัติเหตุ
พญ.โอสรี อัครบวร, นพ.บุรภัทร สังข์ทอง, นพ.โกเมศร์ ทองขาว, นางกลอยใจ คำคง  » ABSTRACT FILE

6

โอกาสเกิดความผิดพลาดและความสอดคล้องในการกำหนดเกรดโดยใช้รูปแบบการแปลงคะแนนที่ต่างกัน ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เจริญพร แก้วละเอียด,พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา  » ABSTRACT FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2553