วันนี้ 64 ครั้ง ทั้งหมด 504893 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU Medical Education Research
Medical Education Research หน้าหลัก

1

A Need of Continuous Education for Evidence-Based Medicine in Medical Curriculum
Tippawan Liabsuetrakul1, Thanitha Sirirak2, Sathana Boonyapipat3, Panumad Pornsawat4 /1Epidemiology Unit, 2Department of Community Medicine,  3Department of Obstetrics and Gynecology, 4Division of Medical Education, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University,  
Hat Yai, Songkhla, THAILAND
» ABSTRACT FILE

2

Assessment of Experience and Satisfaction of the 2-Month Rotating Internship in Pediatrics, Songklanagarind Hospital, Thailand  Wassana Khotchasing, B.Acc., Somchit Jaruratanasirikul, M.D. Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand » ABSTRACT FILE

3

Availability evaluation of residents and intern physicians in teaching medical students A Case Study  Faculty of Medicine,   Prince of Songkla University
Jantarut Korputtapornchai1 , Arnuparp Lekhakula2 , Supaporn Tengtrisorn1 , Thitima Suntharasaj1 ,  Supapun Jitsophon1 1Postgraduate Education Unit, 2Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,   Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla. » ABSTRACT FILE

4

Comparisons on the Opinions of Medical Students about using an Audience Response System in Lecture Classes
 Sittichoke Anuntaseree1, Chuthathip Srisuwan1, Sudarat Shoosing1, Padiporn Limampornpech2 1Medical Education Unit,  2Department of Internal Medicine Prince of Songkla University, HatYai Songkhla » ABSTRACT FILE

5

Following up on Problem-Based Learning’s skills of medical students under assigned facilitators’
supervision  Assadaporn  Kleawthanong, Siriporn  Klinthong, Sittichoke Anantasearee
Division of Medical Education, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
» ABSTRACT FILE

6

Photovoice of Clinical Immersion Course in Bachelor of Medicine Program, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University Suwannapa Taveesin, Rakchai Buhachat, Thitima Suntharasaj Faculty of Medicine, Prince of Songkla University » ABSTRACT FILE

7

Preparation at the turning point of the first year medical students before attending the pre-clinical  academic year 2010,  
Susarat shoosing,  Malai WongchanchailertFaculty of Medicine Prince of Songkla University » ABSTRACT FILE

8

PSU. 100% NT Project  
Nawaporn Assanangkornchai, Jakkrapan Rongmuang, Pawit Sriprasit, Thakerng Pitaktheerabandhit, Warinpraba Homhual,
Similan Kirisri, Panupong Sriinkua, Sopida Thammabumrung Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
» ABSTRACT FILE

9

Reasons for being simulated patients in Faculty of Medicine, Prince of Songkla University  
Jongdee  Somthai1, Sittichoke  Anuntaseree1, Anchalee  Sorrakate2
1Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine, 2Division of Medical Education Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkla
» ABSTRACT FILE

10

Screening test for high risk group: a case study of Medical Students, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University   
Piluntanaporn Pornpimol, Anantaseree Sittichoke, Wongchanchailert Malai, Rueangnarong Chulalak    
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
» ABSTRACT FILE

11

Students’ Opinion on National Licensing Examination Step 1 (NLE1)
Siriporn Klinthong, Sudarat Shoosing,  Ausadaporn klewthanong, Sittichoke Anantasalee
Faculty of Medicine, Prince of Songkhla University
» ABSTRACT FILE

12

Teaching method in patient history taking in conjunction with MOODLE system
Arunlak Loyjiw, Phongsak Dandecha   Faculty of Medicine, Prince of Songkhla University » ABSTRACT FILE

13

VDO Objective Structured Clinical Examination in History Taking
Akararborworn O1, Anuntaseree S2 , Sangthong B1, Thonakhao K1, Wutisutimethawee P3 Department of Surgery1, Department of Orthopedic Surgery and Physical Medicine2,  Department of Emergency Medicine3 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hatyai, Thailand
» ABSTRACT FILE

14

ผลการประเมินบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2551
สุดารัตน์ ชูสิงห์, ศิริพร กลิ่นทอง, อัษฎาพร แกล้วทนงค์ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ » ABSTRACT FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2554