ติดต่อเรา

  • สำนักงานฝ่ายการศึกษา

    โรงเรียนแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • 074-451540-2

  • education@medicine.psu.ac.th

  • @mededpsufanpage