ทั่วไป

ประกาศการสอบ MEQ (ศรว.) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 และแนวทางข้อปฏิบัติ/มาตรการการสอบแบบ new normal

507 total views, 16 views today

507 total views, 16 views today ประกาศการสอบ MEQ ณ คณะแพทยศา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสมัครเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563)

286 total views, no views today

286 total views, no views today ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ม

ขอยกเลิก การสอบ Longcase ครั้งที่ 2 ปี ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

การสมัครเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)  สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสมั

update รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 การสอบ Longcase ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1,541 total views, no views today

1,541 total views, no views today   ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาว

ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 การสอบ Longcase ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

156 total views, no views today

156 total views, no views today ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มี

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

31 total views, no views today

31 total views, no views today การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 , 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

2,634 total views, 8 views today

2,634 total views, 8 views today ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ