ทั่วไป

  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครการ

862 total views, 27 views today

ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามาร

105 total views, no views today

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

18 total views, 3 views today

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กำหนดการสอบ: การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 การสอบขั

ข้อมูลกำหนดการจัดการสอบ Long case (สาหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างป

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา