ชั้นปีที่ 2,3

ประกาศเลื่อนการสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 1 (Comprehensive1) ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

1,024 total views, no views today

1,024 total views, no views today ประกาศ เลื่อน การสอบประมวลความร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 , 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

2,632 total views, 6 views today

2,632 total views, 6 views today ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ

การสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 Comprehensive1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

26 total views, no views today

26 total views, no views today ประกาศ การสอบประมวลความรู้ขั้นที่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 , 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

7 total views, no views today

7 total views, no views today ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประ

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่1-2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

13 total views, no views today

13 total views, no views today กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 2