ชั้นปีที่ 4,5

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 , 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

2,632 total views, 6 views today

2,632 total views, 6 views today ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

10 total views, no views today

10 total views, no views today กำหนดการสอบ: การสอบขั้นตอนที่ 1 วั

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 , 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

7 total views, no views today

7 total views, no views today ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประ

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการสอบ MEQ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6/2561 เป็นต้นไป ด้วยข้อสอบส่วนกลางจาก ศรว.

13 total views, no views today

13 total views, no views today หน่วยทะเบียนฯ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อ

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่1-2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

12 total views, no views today

12 total views, no views today กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 2

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่1-2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

13 total views, no views today

13 total views, no views today กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 2