ชั้นปีที่ 4,5

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ

กำหนดการสอบ: การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 การสอบขั

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ

หน่วยทะเบียนฯ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบ MEQ  ประจำปี พ.ศ.2562 ของศูน

กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561  กา

กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 16 มกราคม 256