ข่าวเด่น

ประกาศเลื่อนการสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 1 (Comprehensive1) ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

1,024 total views, no views today

1,024 total views, no views today ประกาศ เลื่อน การสอบประมวลความร

ขอยกเลิก การสอบ Longcase ครั้งที่ 2 ปี ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

13 total views, no views today

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

รายละเอียด ดังไฟล์แนบ

MEQ2562Name-table

ประกาศฯ การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Question: MEQ)

7 total views, no views today

7 total views, no views today ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล