ประชาสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3/2560 ทุกคน ลงทะเบียนเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) เปิดให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ทุกคน

ที่จะสอบประเมินและรับรองความรู้ความาสามารถในการประกอบวิชาชีพขั้นตอนที่ 1  เข้าไปลงทะเบียนกับศรว.

เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการสมัครสอบฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ตั้งแต่วันที่  1-30 กันยายน 2560

โดยขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปลงทะเบียนตามวันเวลาดังกล่าว

doc-08-2017-001