กำหนดการสอบและข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ NLE 1-2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (25-26 พฤศจิกายน 2560)

รายละเอียดกำหนดการสอบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ NLE 1-2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ตามไฟล์แนบ

NLE1-2