การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561 ตาม file แนบ

registrar2_2_2560