ประกาศรับสมัครสอบเพื่อการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่1-2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 16 มกราคม 2561

  •  การสอบขั้นตอนที่ 1 : จัดสอบวันที่ 21 เมษายน 2561
  •  การสอบขั้นตอนที่ 2 : จัดสอบวันที่ 22 เมษายน 2561

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ  NLE1-2_2561_1

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.cmathai.org