ประกาศรับสมัครสอบเพื่อการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่1-2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561

  •  การสอบขั้นตอนที่ 1 : จัดสอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
  •  การสอบขั้นตอนที่ 2 : จัดสอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ  NLE1-2_2561_2

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.cmathai.org

** ศรว.อาจจะใช้วิธีการสอบด้วย Computer-Based Examination ในรอบนี้ ทั้งนี้ หากโปรแกรมการสอบเสร็จสมบูรณ์ ศรว. จะนำขึ้นบน website: www.cmathai.org  เพื่อให้ผู้ต้องการสอบสามารถเข้ามาซ้อมสอบและทำความคุ้นเคยกับโปรแกรมได้ตลอดเวลา ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2561 และโปรดติดตามประกาศวิธีการสอบอีกครั้ง