ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการสอบ MEQ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6/2561 เป็นต้นไป ด้วยข้อสอบส่วนกลางจาก ศรว.

หน่วยทะเบียนฯ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบ MEQ  ประจำปี พ.ศ.2562 ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยมีรายละเอียด ดังแนบ

ขอให้นักศึกษาแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบทราบโดยทั่วกันและเตรียมตัวสำหรับการสอบดังกล่าว โดยติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดการสอบได้จาก website ของ ศรว. ต่อไป

 

รายละเอียดประกาศการสอบ MEQ /พศ. 2562 จาก ศรว. ==> MEQ NEW2561