ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 , 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ขั้นตอนที่ 1 , 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
กำหนดการรับสมัคร : 24 ธ.ค. 61 – 14 ม.ค. 62

** อนึ่ง สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน  200 ที่นั่ง  ผู้ที่ประสงค์จะสอบ สนามสอบ ม.อ. ขอให้รีบดำเนินการสมัครโดยเร็ว **

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ file-18-12-2018-001