ประกาศกำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

รายละเอียด ดังไฟล์แนบ

MEQ2562Name-table