การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

รายละเอียด ดังเอกสารแนบcompre3 MEQ CMA2-62