แฟ้มสะสมการเรียนรู้ (Learning Portfolio) นักศึกษาแผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป

แฟ้มสะสมการเรียนรู้ (Learning Portfolio)

สำหรับกิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชน

ของนักศึกษาแผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป

 

portfolio