การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 3 / 2561 สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

 

รายละเอียด ดังนี้ ==> News MEQ3-2562

 

โปรดศึกษารายละเอียดการสอบ ข้อกำหนดต่างๆให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม

โปรดติดต่อ 074451540-3 คุณพรพิมล ปิลันธนาภรณ์