ข้อมูลกำหนดการจัดการสอบ Long case (สำหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลกำหนดการจัดการสอบ Long case (สาหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดดังเอกสารแนบ ==> Longcase62

 

ประกาศการสมัครสอบ ปี 2561 สำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวสมัครสอบนะคะ

https://meded.psu.ac.th/news_meded/wp-content/uploads/2018/09/longcase1-61.pdf