ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

11 total views, 1 views today

กำหนดการสอบ:
การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
การสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการรับสมัคร:
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 – 14 สิงหาคม 2562

ผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

NLE 1-2_2562_2