การสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ณ สนามสอบ ม.สงขลานครินทร์

44 total views, 1 views today

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ประจำปี พ.ศ.2563 สำหรับแพทย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ (ประกาศ ศรว. ==> 11-62 MEQ-12-01-63)

หากท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครสอบตามข้อกำหนดของ ศรว. และได้ทำการสมัครสอบ MEQ ผ่านระบบของ ศรว. เรียบร้อยแล้ว โดยมีความประสงค์เข้าสอบ ณ สนามสอบ ม.สงขลานครินทร์นั้น ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้ –> MEQ63