กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

28 total views, 1 views today

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์ 

รายชื่อผู้เข้าสอบ

กำหนดการสอบ