ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 , 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ขั้นตอนที่ 1 , 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
กำหนดการรับสมัคร : 23 ธ.ค. 62 – 13 ม.ค. 63

** อนึ่ง สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน  200 ที่นั่ง  ผู้ที่ประสงค์จะสอบ สนามสอบ ม.อ. ขอให้รีบดำเนินการสมัครโดยเร็ว **

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ NLE1-2_2563_1