ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 การสอบ Longcase ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 การสอบ Longcase ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดไฟล์แนบ

140 total views, 2 views today