Blog

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสมั

  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครการ

1,487 total views, 2 views today

ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามาร

139 total views, 1 views today

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ

  –แจ้งปิดการรับสมัครสอบ–   ประกาศคณะแพทยศาสตร์

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 1

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

30 total views, no views today