ทั่วไป

กำหนดการสอบ: การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 การสอบขั

ข้อมูลกำหนดการจัดการสอบ Long case (สาหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างป

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสมั

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสมั

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา

แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ผลการสอบอัตนัยประย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิ

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

รายละเอียด ดังไฟล์แนบ

MEQ2562Name-table