ชั้นปีที่ 4,5

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ทุน