ชั้นปีที่ 6

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

รายละเอียด ดังไฟล์แนบ

MEQ2562Name-table

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสอบเพื่อประเมิน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ

หน่วยทะเบียนฯ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบ MEQ  ประจำปี พ.ศ.2562 ของศูน

กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561  กา

กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 16 มกราคม 256