ข่าวเด่น

ชาวม.อ.และชาวหาดใหญ่ สงขลา ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ต่อหน

ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์