ทั่วไป

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอ

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 การสอบ MEQ ครั้ง

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบ MEQ

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอ