สมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2

1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563


ลำดับ สาขา ประเภท เปิดรับสมัคร สมัครแล้ว  
1คลินิกประเภทที่ 1รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา20
2คลินิกประเภทที่ 1อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา10
3คลินิกประเภทที่ 1อายุรศาสตร์โรคเลือด10
4คลินิกประเภทที่ 1เวชศาสตร์ครอบครัว11
5คลินิกประเภทที่ 1เวชศาสตร์นิวเคลียร์10
6คลินิกประเภทที่ 2ศัลยศาสตร์21
7คลินิกประเภทที่ 2อายุรศาสตร์22
8ปรีคลินิกพยาธิวิทยาคลินิก20
9โครงการพิเศษชีวเวชศาสตร์10
10โครงการพิเศษระบาดวิทยา10