สอบนักประชาสัมพันธ์

Description: พี่หน่อย 1145
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Start time: 08:30:00 - Wednesday 01 September 2021
Duration: 8 hours
End time: 16:30:00 - Wednesday 01 September 2021
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 08:51:54 - Wednesday 01 September 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry