ประชุมเรื่องบริหารรายวิชา

Description: การจัดสอบภาษาอังกฤษ พี่แอ๊ด
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 7 - ห้องประชุม 1
Start time: 10:00:00 - Friday 26 June 2020
Duration: 2 hours
End time: 12:00:00 - Friday 26 June 2020
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 09:40:57 - Thursday 25 June 2020
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry