สอบบอร์ด ภ.จักษุฯ

Description: พี่บี จำนวน 25 เครื่อง
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Start time: 09:00:00 - Wednesday 02 June 2021
Duration: 7.5 hours
End time: 16:30:00 - Wednesday 02 June 2021
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 16:12:22 - Friday 22 January 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry