สอบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

Description: จำนวน 11 คน พี่อารีย์ 1141
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Start time: 09:00:00 - Friday 12 March 2021
Duration: 3 hours
End time: 12:00:00 - Friday 12 March 2021
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 11:40:11 - Tuesday 02 March 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry