ประชุมฐานข้อมูล

Description: การเรียนการสอน พี่อัษ
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 7 - ห้องประชุม 1
Start time: 13:00:00 - Wednesday 31 March 2021
Duration: 2 hours
End time: 15:00:00 - Wednesday 31 March 2021
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 10:15:15 - Friday 19 March 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry