อบรม google drive

Description: พี่วินาพร 0819902837 หอผู้ป่วยศัลยกรรม จำนวน 12 คน
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Start time: 09:00:00 - Friday 30 April 2021
Duration: 3 hours
End time: 12:00:00 - Friday 30 April 2021
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 13:48:34 - Tuesday 30 March 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry