ถ่ายวิดีโอ

Description: เตรียมความพร้อม พี่่สม
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 4 - พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์
Start time: 13:00:00 - Friday 23 April 2021
Duration: 3 hours
End time: 16:00:00 - Friday 23 April 2021
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 09:37:43 - Friday 23 April 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry