จัดสถานที่สอบ

Description: ภ.ออร์โธฯ พี่ติ่ง
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 4 Act. (รัตนชีวรักษ์) - Act. 04
Start time: 13:00:00 - Wednesday 27 April 2022
Duration: 3.5 hours
End time: 16:30:00 - Wednesday 27 April 2022
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 09:19:36 - Tuesday 12 April 2022
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry