ชั้น 4 - พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์

Time:Sun
Jun 30
Mon
Jul 01
Tue
Jul 02
Wed
Jul 03
Thu
Jul 04
Fri
Jul 05
Sat
Jul 06
ภายนอก
ภายใน