ชั้น 4 - พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์

Time:Sun
Nov 10
Mon
Nov 11
Tue
Nov 12
Wed
Nov 13
Thu
Nov 14
Fri
Nov 15
Sat
Nov 16
ภายนอก
ภายใน