ชั้น 4 - พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์

Time:Sun
Jan 19
Mon
Jan 20
Tue
Jan 21
Wed
Jan 22
Thu
Jan 23
Fri
Jan 24
Sat
Jan 25
ภายนอก
ภายใน