ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Time:Sun
Aug 16
Mon
Aug 17
Tue
Aug 18
Wed
Aug 19
Thu
Aug 20
Fri
Aug 21
Sat
Aug 22
ภายนอก
ภายใน