ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Time:Sun
Aug 30
Mon
Aug 31
Tue
Sep 01
Wed
Sep 02
Thu
Sep 03
Fri
Sep 04
Sat
Sep 05
ภายนอก
ภายใน