ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Time:Sun
Jun 28
Mon
Jun 29
Tue
Jun 30
Wed
Jul 01
Thu
Jul 02
Fri
Jul 03
Sat
Jul 04
ภายนอก
ภายใน