ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Time:Sun
Aug 23
Mon
Aug 24
Tue
Aug 25
Wed
Aug 26
Thu
Aug 27
Fri
Aug 28
Sat
Aug 29
ภายนอก
ภายใน